Kancelaria Notarialna Notariusz Agata Kieszek

 

Adres kancelarii:

al. Kościuszki 8 lok. 1
Łódź, 90-419

NIP: 7691999730

e-mail: agata.kieszek@notariusze.lodz.pl

tel. 42 633 32 15

tel. 42 633 73 13

tel. 695 181 089

Godziny Przyjęć:

poniedziałek 9.00-17.00

wtorek 10.00-18.00

środa 9.00-17.00

czwartek 9.00-17.00

piątek 9.00-17.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności w innych godzinach

Napisz do nas

4 + 2 =

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularza kontaktowego w związku ze świadczeniem usług notarialnych jest Notariusz Agata Kieszek. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji dokonywanych czynności notarialnych i wynikają z przepisów prawa w szczególności ustawy Prawo o notariacie i przepisów wykonawczych, czyli celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe są chronione tajemnicą notarialną i przekazywane są jedynie podmiotom uprawnionym w myśl przepisów odrębnych, nie są przekazywane osobom trzecim w szczególności nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia sporządzania czynności notarialnej, a następnie archiwizowane w myśl i w terminach wskazanych przez ustawę Prawo o notariacie. Korespondencja niezwiązana z dokonywaną czynnością zostaje usunięta. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, a z uwagi na przetwarzanie danych osobowych w myśl i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami nie ma prawa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.